Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ten tylko wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem. – J. Piłsudski

Szkoła Podstawowa w Przytocznie

LOGOWANIE

Projekt „Przyjazna szkoła w Gminie Jeziorzany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Zajęcia logicznego myślenia - nauka programowania dla uczniów klas IV - VI

Grupa A 13.40 - 14.25

01.04; 08.04; 29.04;

Grupa B 13.40 - 14.25

05.04; 26.04;

Czy burza jest straszna - zespołowy warsztat pracy kreatywnej z przyrody dla uczniów klas IV - VI

Grupa A – 13.40 – 14.25

25.04;

Grupa B – 13.40 – 14.25

04.04;

Matematyczne łamigłówki - zespołowy warsztat kreatywny zajęć matematycznych rozwijających zainteresowania matematyką dla uczniów klas IV - VI

Grupa A – 13.40 – 14.48

03.04;

Grupa B – 13.40 – 14.48

24.04;

Liczenie jest fajne - zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności matematyczne dla uczniów klas IV - VI

Grupa A 13.40 - 14.25

09.04; 26.04;

Grupa B 13.40 - 14.25

02.04; 05.04; 30.04;

Speak - lektor - nauka języka angielskiego w parach dla dzieci klas IV - VI

Grupa A 13.40 - 14.25

02.04; 09.04; 30.04;

Grupa B 13.40 - 14.25

03.04; 24.04;

Projekt „Przyjazna szkoła w Gminie Jeziorzany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Zabawy z liczbami - warsztat kreatywny zajęć matematycznych rozwijających zainteresowania matematyką dla uczniów klas I-III

Grupa A – 13.00 – 14.30

09.04;

Grupa B – 13.00 – 14.30
02.04; 30.04;

Speak - lekcja - nauka języka angielskiego w formie zabawowej dla dzieci klas I-III

Grupa A – 12.50 – 13.35
01.04; 08.04; 29.04;

Grupa B – 13.40 – 14.25
01.04; 08.04; 29.04;

 

                 EFS kolor poziom

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie Rights Reserved.