Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ten tylko wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem. – J. Piłsudski

Szkoła Podstawowa w Przytocznie

LOGOWANIE

Projekt „Przyjazna szkoła w Gminie Jeziorzany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Zajęcia logicznego myślenia - nauka programowania dla uczniów klas IV - VI

Grupa A 13.40 - 14.25

06.05; 13.05; 20.05; 27.05;

Grupa B 13.40 - 14.25

17.05; 24.05; 31.05;

 

Czy burza jest straszna - zespołowy warsztat pracy kreatywnej z przyrody dla uczniów klas IV - VI

Grupa A – 13.40 – 15.15

23.05;

Grupa B – 13.40 – 15.15

16.05; 30.05;

 

Matematyczne łamigłówki - zespołowy warsztat kreatywny zajęć matematycznych rozwijających zainteresowania matematyką dla uczniów klas IV - VI

Grupa A – 13.40 – 14.48                         13.40 – 14.25

08.05;                                                              22.05

 

Grupa B – 13.40 – 14.48                     13.40 – 14.25

15.05;                                                          28.05;

 

Liczenie jest fajne - zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności matematyczne dla uczniów klas IV - VI

Grupa A 13.40 - 14.25

07.05; 17.05; 21.05; 24.05;

Grupa B 13.40 - 14.25

14.05; 10.05; 28.05; 31.05;

 

Speak - lektor - nauka języka angielskiego w parach dla dzieci klas IV - VI

Grupa A 13.40 – 15.15

07.05; 14.05; 21.05;

Grupa A 13.40 – 14.25
28.05;

Grupa B 13.40 – 15.15

08.05; 15.05; 22.05; 29.05;

 

Zabawy z liczbami - warsztat kreatywny zajęć matematycznych rozwijających zainteresowania matematyką dla uczniów klas I-III

Grupa A – 13.00 – 14.30

07.05; 21.05;

Grupa B – 13.00 – 14.30
14.05; 28.05;

 

Speak - lekcja - nauka języka angielskiego w formie zabawowej dla dzieci klas I-III

Grupa A – 12.50 – 13.35
06.05; 13.05; 20.05; 27.05;

Grupa A – 13.40 – 14.25
10.05;

Grupa B – 13.40 – 14.25
06.05; 13.05; 17.05; 20.05; 27.05;

 

EFS kolor poziom

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie Rights Reserved.