Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ten tylko wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem. – J. Piłsudski

Szkoła Podstawowa w Przytocznie

LOGOWANIE

Projekt „Przyjazna szkoła w Gminie Jeziorzany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Zajęcia logicznego myślenia - nauka programowania dla uczniów klas IV - VI

Grupa B 13.40 - 14.25

03.06; 07.06;

 

Czy burza jest straszna - zespołowy warsztat pracy kreatywnej z przyrody dla uczniów klas IV - VI

Grupa A       

06.06;

 

Liczenie jest fajne - zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności matematyczne dla uczniów klas IV - VI

Grupa A 13.40 - 14.25

04.06; 05.06; 07.06;

Grupa B 13.40 - 14.25

11.06; 14.06;

Zabawy z liczbami - warsztat kreatywny zajęć matematycznych rozwijających zainteresowania matematyką dla uczniów klas I-III

Grupa A – 13.00 – 14.30

04.06;

Grupa B – 13.00 – 14.30
05.06;

 

Speak - lekcja - nauka języka angielskiego w formie zabawowej dla dzieci klas I-III

Grupa A – 12.50 – 13.35
03.06; 10.06;
dodatkowo 07.06 w godz. 13.40-14.25

Grupa B – 13.40 – 14.25
03.06; 10.06; 14.06;

 

                    EFS kolor poziom

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie Rights Reserved.