Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ten tylko wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem. – J. Piłsudski

Szkoła Podstawowa w Przytocznie

LOGOWANIE

PODZIĘKOWANIE

Składam serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, sponsorom i współorganizatorom FESTYNU RODZINNEGO, który odbył się 9 czerwca 2019r. w Zespole Szkół w Przytocznie.

Dziękuję za życzliwość, pomoc i wsparcie naszych działań. To dzięki Państwu, mogliśmy zaproponować dzieciom z terenu Gminy Jeziorzany i ich rodzinom miłą niedzielę z atrakcjami i dobrym humorem. Dziękuję za pracę, determinację i poświęcony czas. Bez Was zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia nie miałoby szans powodzenia. Dziękuję za to, że jesteście Państwo motorem naszych działań.

Nasze działania wsparli finansowo:

  • - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeziorzanach
  • - Bank Spółdzielczy w Kocku

Wsparcia rzeczowego udzielili nam:

  • - Firma Jadar z Radomia z oddziałem w Lublinie
  • - Firma Agro- Lift z Nowego Bazanowa ,

Wsparcia logistycznego udzielili:

  • - Ochotnicza Straż Pożarna Przytoczno Osiedle,
  • - Ochotnicza Straż Pożarna Przytoczno,
  • - Policja z Kocka,
  • - Młodszy Chorąży Jarosław Stańczak z Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie ,
  • Śmiał
  • - Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Przytocznie, która aktywnie włączyła się w przygotowania i była siłą napędowął

Pragnę także podziękować uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom naszych uczniów oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie Festynu. Dziękuję wszystkim za liczne przybycie na Festyn, wspólną zabawę i miłą, niepowtarzalną, rodzinną atmosferę.

Dyrektor Zespołu Szkół w Przytocznie mgr Małgorzata Szabelska

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie Rights Reserved.