Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ten tylko wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem. – J. Piłsudski

Szkoła Podstawowa w Przytocznie

LOGOWANIE

W styczniu rusza szkolna liga szachowa.

Nauka gry w szachy

Nauka gry w szachy stwarza uczniom nieograniczone możliwości wykazania inicjatyw, ćwiczy pamięć, koncentruje uwagę, a ponad to inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego myślenia. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje, odwagę. Uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy wpłynie na lepszy rozwój logicznego myślenia uczniów, a przez to ułatwi rozumienie treści matematycznych.

Szachy

1.Doskonalą logiczne myślenie: każdy ruch powoduje określone konsekwencje na szachownicy dla grającego.
2. Wyrabiają umiejętność spójnego działania: ruchy grającego obejmują całą szachownicę, a między figurami zachodzą określone relacje – pojawiają się szanse, które można wykorzystać dzięki silnym stronom ustawienia własnych bierek oraz zagrożenia, wynikające ze słabości tego ustawienia.
3. Uczą racjonalnego planowania i kreatywnego rozwiązywania problemów: każdy zamiar musi być poparty chłodną kalkulacją, ale niekiedy to właśnie nieszablonowe zagrania prowadzą do końcowego sukcesu.

 

Więcej informacji w zakładce Szkolna Liga Szachowa.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie Rights Reserved.