Druk 3d zawitał do szkół. Nasza szkoła w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" została wyposażona w drukarkę 3d.

 

 4 listopada najmłodsi uczniowie byli światkami jak z plastikowej rurki (filamentu) powstała rakieta. Poznali oni również zastosowanie i wykorzystanie drukarki na zajęciach. Wszystko dzięki warsztatom druku 3d prowadzonym przez firmę LUPUS, która została zaproszona przez panią dyrektor Monikę Szczepaniak do naszej szkoły. Na zakończenie zajęć każda grupa otrzymała wydrukowana rakietę.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci