Ewelina Sobieszek - wychowanie przedszkolne
Wioletta Radzikowska - wychowanie przedszkolne
Justyna Kurdziałek - wychowanie przedszkolne