Ewelina Sobieszek - wychowanie przedszkolne
Wioletta Radzikowska - wychowanie przedszkolne
Ewelina Wójtowicz - Więsyk - wychowanie przedszkolne
Ewa Denka - wychowanie przedszkolne