Szanowni Państwo pracownicy i emeryci Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie

Ogłaszam nabór wniosków o przyznanie uprawnionym pomocy finansowej w okresie jesienno-zimowym, wypłacanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie.

W przypadku ubiegania się przez osobę uprawnioną o w/w pomoc socjalną, wniosek o jej przyznanie należy złożyć do kancelarii Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie - najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2023r.

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej
im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie
mgr Monika Szczepaniak

Informacja

 

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami funkcjonującymi w naszym Zespole Szkół. 

 

Koncepcja Pracy

Program Wychowawczo Profilaktyczny

Statut - Uchwalony jako tekst jednolity na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Uchwałą nr 3/10/2019 z dnia 24.10.2019r.

Kalendarz Roku Szkolnego - sprawdź kiedy są ferie, przerwy świąteczne i dni wolne od zajęć dydaktycznych, dowiesz się kiedy są terminy egzaminów. 

Regulamin ZFŚS

 

 

 21 marca uczniowie naszej szkoły uroczyście uczcili Pierwszy Dzień Wiosny. Pani Dyrektor powitała wszystkich na apelu, po czym rozpoczęły się gry i zabawy przygotowane przez SU.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych oraz klasy 1 

Do 27.03.2023 r. rodzice zakwalifikowanego dziecka muszą złożyć w szkole oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych. Oświadczenia do wypełnienia znajdują się w sekretariacie.

8 marca na zaproszenie Pani dyrektor Moniki Szczepaniak naszą szkołę odwiedzili przyrodnicy z Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie.

6 marca nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w pokazach historycznych.