Szanowni Państwo pracownicy i emeryci Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie

Ogłaszam nabór wniosków o przyznanie uprawnionym pomocy finansowej w okresie jesienno-zimowym, wypłacanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie.

W przypadku ubiegania się przez osobę uprawnioną o w/w pomoc socjalną, wniosek o jej przyznanie należy złożyć do kancelarii Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie - najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2023r.

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej
im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie
mgr Monika Szczepaniak

Informacja