Czym dla nas jest niepodległość? Na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie naszej szkoły podczas uroczystego apelu zorganizowanego z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem pani dyrektor Moniki Szczepaniak, która powitała gości przybyłych do naszej szkoły. W postawie na baczność wszyscy wspólnie odśpiewali cztery zwrotki hymnu państwowego.
Tematem przewodnim apelu był Orzeł Biały – symbol naszego kraju oraz Józef Piłsudski – patron naszej szkoły. Podczas inscenizacji uczniowie recytowali wiersze, śpiewali pieśni patriotyczne. W inscenizacji udział wzięli uczniowie klasy 2, 3, 5, 7 oraz „zerówka”.
Data 11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary, miłości i zwycięstwa. Słuchając patriotycznych wierszy i pieśni, oglądając taniec z flagami, poloneza oraz krakowiaka uczciliśmy ten dzień refleksją nad historią i współczesnością naszego kraju.