Od marca 2024 roku uczniowie klas 4-8 będą realizować projekt łączący dwa przedmioty:język polski i historię. Uczniowie indywidualnie lub w parach opiszą historię wybranego budynku, wydarzenia lub miejsca pamięci. Efektem projektu będzie wystawa szkolna z zaprezentowanymi pracami. Każda z nich będzie stworzona na określony wzór i będzie zawierać zdjęcia. Ponadto na podstawie opisanych miejsc i wydarzeń stworzona zostanie mapka okolicy z miniaturkami zdjęć. Dzięki pieniądzom z grantu możliwy będzie zakup aparatu i materiałów do stworzenia wystawy. Prosimy wszystkich o głosy na nasz projekt. Link do głosowania https://projektanciedukacji.pl/projekt?id=24738&fbclid=IwAR1UnOEbriP4epevHLEiSaCp7HtUmMo7v8tW3cEUg_w1Bl_zq8zISxxGnD8