Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie na rok szkolny 2024/25

Lista →   lista dzieci zakwalifikowanych