Monika Szczepaniak - dyrektor, logopedia
Ewa Krawczak - edukacja wczesnoszkolna
Hanna Rafał - Frasek - edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Wawerek - edukacja wczesnoszkolna
Izabella Wasilewska - nauczyciel wspomagający, doradca zawodowy
Irmina Grądek - język polski, historia, logopedia
Ewelina Sierociuk - język polski, logopedia
Małgorzata Szabelska - matematyka, fizyka
Jacek Guz - wychowanie fizyczne, informatyka
Karolina Chmielewska - wychowanie fizyczne, bibioteka
Anna Mitura - wychowanie fizyczne, przyroda, edb
Ryszard Kozieł - biologia, chemia
Anna Goździcka - nauczyciel wspomagający, technika, wos
Anna Domańska - język niemiecki, religia
Hanna Aftyka - język angielski
Waldemar Rybicki - język angielski
Ewa Czajka- plastyka, religia, wdż
Anna Ozygała - geografia, matematyka
Marlena Lewtak - pedagog specjalny