Tradycyjnie już uczniowie naszej szkoły jest opieka nad mogiłami osób związanych z historią naszych miejscowości. Przy pięknej pogodzie klasa 8a Szkoły Podstawowej opieką p. Anny Mitury udała się na cmentarz w Przytocznie by uporządkować groby na naszym cmentarzu parafialnym.

Księży pracujących kiedyś w naszej parafii, byłych właścicieli Przytoczna, Kawęczyna, Charlejowa i Ostrowa, żołnierzy poległych w walkach o naszą Ojczyznę a także krewnych osób zasłużonych w historii naszego kraju. Uczniowie podeszli do zadania bardzo odpowiedzialnie, sprawnie i z wielkim zaangażowaniem.

 

4 października to Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia swoje święto obchodzą nauczyciele i pracownicy administracji szkoły. Jak co roku tak i dziś 13.10.2022 r. spotkaliśmy się całą społecznością szkolną by uczcić ten szczególny dzień. Cieszymy się, że na uroczysty apel z okazji tego święta zaproszenie przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością Wójt Gminy Jeziorzany pan Mariusz Grobel, zastępca Wójta Gminy Jeziorzany pan Jerzy Bańkowski, Przewodniczący Rady Gminy Jeziorzany pan Zbigniew Wesołowski oraz proboszcz parafii w Jeziorzanach ksiądz Marek Andrzejuk.

 

Informuję, że nauczyciele są dostępni dla Państwa w ramach godziny dostępności w każdą środę od 14.30 do 15.30.


Dyżur Nauczycieli: środa 14:30 - 15:30

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

 

Ubezpieczenie grupowe dzieci w roku szkolnym 2022/2023:

PZU - składka 42 zł. Płatna do 26.09.2022 roku w sekretariacie szkoły.

Z przyjemnością informuję, że zbiórka funduszy, prowadzona Dzięki Portalowi Fundacja Studencka „Młodzi Młodym”, pozyskująca 1% podatku na organizacje pożytku publicznego, przyniosła naszej szkole przez cały okres zbiórki kwotę: 1465,74 zł.
Pozyskana kwota została przeznaczona na zakup zabawek do naszego przedszkola.

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy zdecydowali się na przekazanie 1% swoich podatków na rzecz Szkoły Podstawowej w Przytocznie.
Małgorzata Szabelska