Ubezpieczenie grupowe dzieci w roku szkolnym 2022/2023:

PZU - składka 42 zł. Płatna do 26.09.2022 roku w sekretariacie szkoły.

Z przyjemnością informuję, że zbiórka funduszy, prowadzona Dzięki Portalowi Fundacja Studencka „Młodzi Młodym”, pozyskująca 1% podatku na organizacje pożytku publicznego, przyniosła naszej szkole przez cały okres zbiórki kwotę: 1465,74 zł.
Pozyskana kwota została przeznaczona na zakup zabawek do naszego przedszkola.

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy zdecydowali się na przekazanie 1% swoich podatków na rzecz Szkoły Podstawowej w Przytocznie.
Małgorzata Szabelska

Informuję, że od 19 września 2022 roku ulegają zmianie trasy powrotne autobusów szkolnych.

 

Trasa I:

Odwóz I: 12.45 Wola Blizocka, Walentynów, Sad
Odwóz II – poniedziałek, wtorek, 15.25 Wola Blizocka, Walentynów, Sad
Odwóz II - środa, czwartek, piątek, 14.35 Wola Blizocka, Walentynów, Sad