Nasze przedszkolaki podczas zajęć dydaktycznych poznały etapy rozwoju motyli, a także dowiedziały się jaką rolę pełnią motyle w naszej przyrodzie – motyle są najpiękniejszymi owadami, można je spotkać przede wszystkim w miejscach, gdzie jest dużo kwiatów, ponieważ ich zadaniem jest np. zapylenie kwiatów, co pozwala na to by roślinki rozwijały się. Dzieci były tak zafascynowane motylkami, że postanowiły zrobić bardzo dużo innych różnokolorowych motyli oczywiście wywieszając je na wystawę. Po wykonaniu prac, dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju zabawach m.in. „Taniec motyli”.

Artyści z Teatru „Krak- Art” z Krakowa zaprezentowali przedstawienie pt. „Jaś i drzewo fasolowe”. Przedstawienie przybliżyło przedszkolakom atmosferę wsi. Młodzi widzowie zapoznali się ze zwierzętami domowymi, rodzajami zbóż i warzyw. Spektakl zrealizowany został na podstawie angielskiej baśni.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej na rok 2024/25    →  Lista

W związku z trwającym postępowaniem rekrutacyjnym do klasy pierwszej, proszę o potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia do dnia 29.05.2024r. 
formularze stosownych oświadczeń znajdą Państwo w sekretariacie szkoły. 

Dyrektor Monika Szczepaniak

→  Informacja

Uczniowie klasy 4, wzięli udział w programie edukacyjno-obronnym "Edukacja z wojskiem", którego celem było spopularyzowanie wiedzy z obszaru zarządzania bezpieczeństwem, obrony cywilnej, cyberbezpieczeństwa, ratownictwa medycznego, systemu alarmowania, łączności oraz zachowań w sytuacjach kryzysowych.

Dzień Unii Europejskiej  w 4-5 latkach

Informujemy, że po godzinach pracy szkoły zakazuje się wstępu na teren placu i boiska szkolnego!